Peribahasa Sunda dan Artinya Kategori Huruf C

Sumber Gambar
Kategori Huruf Awal (C)
Diterjemaahkan Oleh  Kamus Bahasa Sunda

 • Caang bulan dadamaran
Migawe nu kurang mangpaat.
Artinya : “Mengerjakan yang kurang bermafaat”.
 • Cacag nangkaeun
Hanteu beres, hanteu rata, henteu sampurna.
Artinya : “Tidak beres, tidak rata, tidak sempurna”.
 • Cangkir emas eusi delan 
Omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji, tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang.
Artinya : “Omongannya bagus sampai kita jadi percaya dan menginginkannya (hal) dan akan berbahaya kepada kita”.
 • Cara bueuk meunang mabuk
Ngeluk bae, teu lémék teu carék, euweuh hojah, euweuh karep, euweuh kahayang sabab era tawa sieun.
Artinya : “Murung saja, tak bicasa tak bicara (ganda yang artinya hanya diam saja), tidak ada keinginan, tidak ada kesukaan (pada hal/ingin), tidak ada kemauan karena malu atau takut.
 • Cara gaang katincak
Anu tadina rame kacida, ayeuna mah jadi jempling pisan.
Artinya : “Yang tadinya rame banget, sekarang mah jadi sepi banget.”
 • Cara jogjog mondok
Carekcok bae, mani gandeng nacer.
Artinya : “Ngomong aja, sangat berisik banget”.
 • Cara simeut hiris, tai kana beuheung beuheung
Pohara bodona, beunang dibobodo atawa ditipu ku batur.
Artinya : “Sangat bodohnya, dapat dibodohi atau diperdaya/ditipu oleh oranglain”.
 • Cecendet mande kiara
Nu leutik nyaruaan anu gede, nu miskin nyaruaan nu beunghar.
Artinya : “Yang kecil menyamai yang besar, yang miskin menyamai yang kaya.”
 • Ceuli lentaheun
Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge, turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna.
Artinya : “Suka langsung menceritakan kepada orang lain saja yang didengarnya, padahal belum tentu itu kabar benar salahnya.
 • Cicing dina sihung maung
Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang.
Artinya : “Berdiri di jalan yang menyusahkan atau akan mencelakakan kepada diri kita.”
 • Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok
Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa).
Artinya : “Kalau terus-menerus (dikerjakan) seberapa susahnya juga lama-lama jadi bisa (Walau bodoh asalkan rajin lama-lama juga pasti bisa).”
 • Cileuncang mande sagara, cecendet mande kiara, hunyur nandean gunung
Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna, darajatna atawa pangabogana.
Artinya : “Menyamakan kepada orang yang lebih tinggi harkan, derajatnya, atau kepunyaannya.”
 • Ciri sabumi cara sadesa
Beda tempatna, beda deui adat jeung kabiasaanana.
Artinya : Beda tempatnya, beda lagi adat dan kebiasaanya.”
 • Clik putih clak herang
Kaluar tian hate anu beresih, rido pisan, teu aya geuneuk maleukmeuk.
Artinya : “Keluar (memeberi) dari hati yang bersih, ikhlas banget, tidak ada penyesalan”.
 • Congo congo ku amis, mun rek mais oge puhuna
Kumaha arek bageurna dinu jadi anak, lamun bapana henteu bageur.
Artinya : “Bagaimana bisa baik menjadi anak, kalau bapaknya tidak baik.KAMUS BAHASA SUNDA
Suka dengan komunitas ini? Gabung untuk berkomentar dan berbagi opini Anda.


Mohon keritik dan saran dari para sahabat.

5 komentar: